Περιγραφή εργασίας

Για την υλοποίηση του Φυσικού Αντικειμένου έχουν καθοριστεί 7 Ενότητες Εργασίας


1. Αναλυτική Σχεδίαση.
Κύριος στόχος της ΕΕ1 είναι η εκμετάλλευση του προηγούμενου know-how (έργο AgriRobot) και η δημιουργία των απαραίτητων αναφορών για την οικονομική, λειτουργική και τεχνική σχεδίαση καθώς και τη σχεδίαση αξιολόγησης

2. Προμήθεια ρομποτικής πλατφόρμας (hardware/software). Εγκατάσταση, παραμετροποίηση, εκπαίδευση.
Στόχος είναι η προμήθεια η εγκατάσταση και η παραμετροποίηση της κατάλληλης ρομποτικής πλατφόρμας. Στη συνέχεια, η εγκατάσταση και η παραμετροποίηση του λογισμικού του AgriRobot στο νέο ρομποτικό σύστημα

3. Διερεύνηση αυτόνομης και τηλεχειριζόμενης λειτουργίας χρησιμοποιώντας το σύστημα του Agrirobot.
Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι η ολοκλήρωση των λογισμικών των δύο καταστάσεων λειτουργίας (Autonomous –Teleguided) στο υπάρχον ρομποτικό σύστημα (από το έργο Agrirobot).

4. Human-Robot Interface (HRI)
Στόχος είναι η δημιουργία όλων των διεπαφών μέσα από τις οποίες θα λειτουργεί το Robot σε διαφορετικές καταστάσεις (autonomous, cooperative, manual).

5. Πειράματα: Έλεγχος και Αξιολόγηση
Ο κύριος στόχος της ενότητας είναι να αξιολογήσει την αλληλεπίδραση ανθρώπου-ρομπότ τόσο με χρήση εργαστηριακών μεθόδων όσο και μελετών πεδίου (αγρός).

6. 2η έκδοση ρομποτικής πλατφόρμας: Αναλυτική σχεδίαση HRI v2.0
Ο κύριος στόχος της ενότητας 6 είναι να ξανα-παραμετροποιήσει, να προσαυξήσει και να ολοκληρώσει την τελική έκδοση του user’s interface κάθε ρομποτικής πλατφόρμας.

7. Εκμετάλλευση (Διάχυση αποτελεσμάτων κ.λπ.)
Ο κύριος στόχος της ενότητας είναι η δημοσίευση των δράσεων του έργου στο κοινό και η διερεύνηση της αξιοποίησης της αναπτυγμένης πλατφόρμας ως προϊόν.

Style Switcher

12 Predefined Color Skins Top Bar Color Layout Style Patterns for Boxed Version