Ερευνητικά αποτελέσματα

Κύρια ερευνητικά αποτελέσματα:

 1. Καινοτόμο ρομποτικό σύστημα ημί-αυτόνομης υποστήριξης αγροτικών εργασιών
 2. Κανόνες ευχρηστίας για το σχεδιασμό διαδραστικών ρομποτικών συστημάτων, τα οποία τα χειρίζεται ο χρήστης εξ αποστάσεως (τηλεχειρισμός)
 3. Εμπειρικά δεδομένα από αξιολόγηση πεδίου αναφορικά με την ευχρηστία αγροτικών ρομποτικών συστημάτων ψεκασμού

Συνέπειες/οφέλη έρευνας:

 1. Ελαχιστοποίηση της έκθεσης ανθρώπων σε επικίνδυνες για την υγεία χημικές ουσίες (παρασιτοκτόνα). Η παρουσία του ανθρώπου-αγρότη παραμένει απολύτως απαραίτητη (εποπτεία συστήματος, κρίση για επιλογή στόχων προς ψεκασμό κ.λπ.)
 2. Σημαντική μείωση της μόλυνσης του περιβάλλοντος από χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στο ψεκασμό (λόγω χρήσης ρομποτικού μικρο-ψεκασμού)
 3. Οικονομικά οφέλη: λιγότερα λίτρα παρασιτοκτόνων, ελαχιστοποίηση μετακινήσεων, βελτίωση αποτελεσματικότητας σε σχέση με αυτόνομα ρομπότ

Δημοσιεύσεις:


Υπό συγγραφή (για κορυφαία διεθνή περιοδικά):
 1. User interface evaluation for a teleoperated agricultural robot: Investigating the effect of number of views, type of robot control input device and type of screen output
 2. Aiming for human-robot cooperation: Converting of a mobile robot platform into a teleoperated agricultural sprayer robot
 3. Usability evaluation of input devices for targeting: Implications for robot teleoperation in agriculture
Δημοσιευμένες:
 1. Adamides G., Christou G., Katsanos C., Xenos M, Hadzilacos T. (2015). Usability guidelines for the design of robot teleoperation: a taxonomy, IEEE Transactions on Human-Machine Systems, 45(2), 256-262 doi: 10.1109/THMS.2014.2371048. Κορυφαίο διεθνές περιοδικό, Impact Factor 1.982, Top-25% σε 7 επιστημονικά πεδία (Πηγή: SCImago Journal & Country Rank)
 2. Adamides G., Katsanos C., Christou G., Xenos M., Hadzilacos T., Edan Y. (2014). HRI interface usability evaluation of camera placement and view for a tele-operated agricultural sprayer robot. In International Conference of Agricultural Engineering, AgEng 2014, Zurich, Switzerland, 6-10 July, 2014

Style Switcher

12 Predefined Color Skins Top Bar Color Layout Style Patterns for Boxed Version