Οι εταίροι

Η Τάλεντ με την εμπειρία της στην ανάπτυξη λογισμικού είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση της πλατφόρμας τηλε-λειτουργίας του ρομποτικού συστήματος καθώς και για την παροχή οδηγιών σχετικά με ζητήματα γεωγραφικής απεικόνισης. Είναι ο υπεύθυνος φορέας της συνεργασίας και ως εκ τούτου αναλαμβάνει και τη διαχείριση του έργου.

http://talent.gr/
Πρωτεύοντας ρόλος του ΕΑΠ -και πιο συγκεκριμένα της Ερευνητικής Ομάδας Ποιότητας Λογισμικού, - στο έργο είναι να κατευθύνει τη διαδικασία σχεδιασμού και αξιολόγησης της διεπιφάνειας του ημί-αυτόνομου ρομπότ, έτσι ώστε να ικανοποιούνται συγκεκριμένοι στόχοι ευχρηστίας.

Παράλληλα, η ομάδα του ΕΑΠ συμμετέχει στον καθορισμό των προδιαγραφών της ρομποτικής πλατφόρμας, και στη διάδοση του έργου, των σκοπών και των αποτελεσμάτων του.

http://quality.eap.gr/
Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου μεταφέρει την πρότερη εμπειρία του στην υλοποίηση τηλεχειριζόμενου ρομπότ ψεκασμού και δημιουργεί νέες εκδόσεις στο λογισμικό χειρισμού του Ρομπότ με επιπρόσθετες λειτουργίες όπως η αυτόματη αναγνώριση των σταφυλιών και η κατ’επιλογήν αυτόματη, ημιαυτόματη ή και μεικτή λειτουργία του συστήματος.

http://www.ouc.ac.cy/
Το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών της Κύπρου παρέχει πρόσβαση σε τελικούς χρήστες του ρομπότ έτσι ώστε να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν στον αγρό. Επιπλέον συντελεί στη δημιουργία των προδιαγραφών λειτουργίας αλλά και στην αξιολόγηση του συστήματος βασισμένο και αυτό στην κεκτημένη του τεχνογνωσία.

www.ari.gov.cy
http://www.moa.gov.cy/moa/agriculture.nsf/index_gr/index_gr?opendocument


Τόσο η εταιρία Robologic όσο και το Πανεπιστήμιο του Ben Gurion στο Ισραήλ με εμπειρία στην επιστήμη του Human-Robot-Interaction (HRI) παρέχουν ειδικούς αλγόριθμους αυτοματισμού για τη βελτιωμένη λειτουργία του νέου Ρομποτ.

http://www.robologics.com/
http://in.bgu.ac.il

Style Switcher

12 Predefined Color Skins Top Bar Color Layout Style Patterns for Boxed Version